Στη Gillette, αξιολογούμε ενεργά τις φόρμουλες των προϊόντων μας για να ελέγξουμε ότι είναι οι καλύτερες δυνατές

Μια πλήρης λίστα με τα προϊόντα περιποίησης τριχοφυΐας σώματος και τα σχετικά συστατικά τους μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η μέθοδός μας

Θεμελιώδεις αρχές

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

Καθορισμός της ασφάλειας των συστατικών και του οφέλους για τον χρήστη.
Καθορισμός ασφαλούς εύρους

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΥΡΟΥΣ

Σύμφωνα με τα κανονιστικά πρότυπα.
Διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης των προϊόντων και της φόρμουλας

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΟΥΛΑΣ

Αξιολογήστε την ασφάλεια της φόρμουλας με περισσότερους από 500 επιστήμονες και επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο.
Συνεχής βελτίωση

ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Παρακολούθηση της χρήσης και ανταπόκριση σε κάθε νέα πληροφορία από τη στιγμή που χρησιμοποιείται το προϊόν

Εξερευνήστε τα προϊόντα μας